Elektromontaż nr 2 Kraków
Spółka z o.o.
31-752 Kraków
ul. Łowińskiego 7


tel./fax +48 (12) 644 67 97
e-mail: biuro@elektromontaz2.pl

Prezes Zarządu inż. Władysław Wawrzynkiewicz


Pion Elektroenergetyki

inż. Wojciech Ryś
tel. kom. +48 510 302 280
e-mail: wrys@elektromontaz2.pl

mgr inż. Adrian Magnes
tel. kom. +48 515 294 314
e-mail: amagnes@elektromontaz2.pl


Pion Obsługi pojazdów

inż. Piotr Misiorek
tel. kom. +48 692 445 269

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. (12) 684 67 05

Stacja Obsługi Pojazdów
tel. (12) 644 67 97
Copyright 2006 elektromontaż nr 2 w Krakowie