Elektromontaż nr 2 Kraków
Spółka z o.o.
31-752 Kraków
ul. Łowińskiego 7

tel./fax +4812 644 67 97
+4812 644 67 94
e-mail: biuro@elektromontaz2.pl

Prezes Zarządu Inż. Władysław Wawrzynkiewicz


Pion Elektroenergetyki

Inż. Grzegorz Iwaniec
tel. kom. +48 505 030 989
e-mail: giwaniec@elektromontaz2.pl


Pion Obsługi pojazdów

Inż. Piotr Misiorek
tel. kom. +48 692 445 269
Copyright 2006 Elektromontaż nr 2 w Krakowie