Elektromontaż nr 2 Kraków Spółka z o.o. jest firmą produkcyjno-usługową działająca w branży elektroenergetycznej, powstałą w październiku 2001 roku.
Wtedy to w Elektromontażu nr 2 Kraków S.A., w wyniku przeprowadzonych zmian strukturalnych dokonano podziału przedsiębiorstwa, powołując na bazie dotychczasowych jednostek produkcyjno-usługowych nowe niezależne podmioty gospodarcze.
Powstaliśmy w oparciu o zasoby ludzkie i materialne Elektromontażu nr 2 Kraków S.A., przejmując jego dotychczasowe doświadczenia i wiedzę opartą na ponad 40-letnim okresie działalności na rynku krajowym i zagranicznym.

W okresie prowadzonej działalności ciągle poszerzamy asortyment naszej produkcji, zgodnie z aktualnymi wymogami rynku.

Dotychczasowe realizacje i zdobyte zaufanie Klientów stanowią gwarancję i pewność, że podejmowane przez nas zobowiązania zostaną w pełni wypełnione.
Załogę naszej firmy stanowią pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, potwierdzonych między innymi: uprawnieniami budowlanymi, specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi, świadectwami kwalifikacyjnymi dozoru i eksploatacji. Zdobyta przez nich wiedza teoretyczna i praktyka zawodowa stawia ich na pozycji najlepszych w branży, gwarantując bardzo wysoką kulturę i jakość świadczonych usług.

Załoga to zespół ludzi identyfikujących się firmą, dbająca o jej dobry wizerunek, zaangażowana w podejmowane przez firmę zobowiązania.
Zapraszamy również do zapoznania się z historią naszej firmy.

Copyright 2006 Elektromontaż nr 2 w Krakowie