1955 r. - powołanie Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych Elektromontaż Nowa Huta dla realizacji instalacji elektroenergetycznych budownego Kombinatu Metalurgicznego - Huty im. Lenina

1965 r. - zmiana nazwy firmy na PPiMUEB Elektromontaż Nr 2 Kraków

1998 r. - w wyniku przeprowadzonych działań prywatyzacyjnych powołano firmę. Elektromontaż nr2 Kraków S.A., będącą następcą prawnym -PPiMUEB Elektromontaż Nr2 Kraków

1998 r. - uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości zgodnie z normą ISO 9001 - organ certyfikujący BVQI

2001 r. - powołanie Spółki Elektromontaż nr 2 Kraków Transport i Instalacje Sp. z o.o. przy 100% udziale kapitału akcyjnego Elektromontażu nr 2 Kraków S.A.

2005 r.
- sprzedaż udziałów w Spółce - 100% kapitału akcyjnego Spółki stanowi kapitał prywatny

2005 r. - zmiana nazwy Spółki na Elektromontaż nr 2 Kraków Spółka z o.o.

Przeglądając historię naszej Spółki widać, że okresie ostatnich lat miały miejsce duże zmiany w strukturze organizacyjnej firmy spowodowanej przeprowadzanymi przekształceniami własnościowymi. Wynikało to bezpośrednio z sytuacji w jakiej znalazła się w tym okresie cała gospodarka krajowa.

Spółka nasza nie stanowi dziś wprost następstwa prawneo po Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontaż Nowa Huta, stanowiącym początek naszej historii.

Doświadczenie i wiedzę zdobywaliśmy jednak wspólnie, na realizowanych w okresie ponad 40-tu lat budowach na terenie kraju i za granicą w tym m.in.:
 • Huta im. Sendzimira
 • Huta Częstochowa
 • Huta Ostrowiec
 • Huta Katowice
 • Cementownia Nowa Huta
 • Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"
 • Oczyszczalnia Scieków HTS i miasta Krakowa
 • Garbarnie Skór w Krakowie i Niepołomnicach
 • Bank PKO S.A. w Krakowie
 • Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
 • Port Lotniczy w Balicach
 • Polskie Koleje Linowe
 • Telewizja Polska S.A.
 • Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie
 • Krakowski Szpital im. Jana Pawła II
Powrót do strony O firmie
Copyright 2006 Elektromontaż nr 2 w Krakowie